Rozmowy Callback i regulamin korzystania z połączeń telefonicznych.

ROZMOWY CALLBACK

Rozmowa Callback polega na oddzwonieniu na numer telefonu podany w formularzu zamówienia usługi. Aby aktywować oddzwonienie użytkownik powinien wybrać z góry interesujący go czas trwania rozmowy oraz opłacić usługę za pośrednictwem Dotpay lub  Paypal. Cena podana jest w formularzu zamówienia. Osoba zamawiająca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.
Rozmowa callback jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
Usługa może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Alaska, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.
Zamówienia Rozmowy Callback przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok w zakresie dostępnych godzin pracy zdefiniowanych w aplikacji – Zamów Rozmowę Callback.
W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy. Rozmowy nie są nagrywane.
Zamawiając usługę przedpłaconą Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi.

Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z usług oferowanych za pomocą strony internetowej www.tajemnicemagii.pl *

Niewykorzystane środki można  wykorzystać u innego konsultanta.
§ 1
Zasady korzystania z serwisu
Korzystanie z usług połączeń głosowych, jakie oferują w serwisie wróżki jest płatne. Cena brutto za minutę połączenia za świadczoną usługę podana jest w zakładce Wróżki na Telefon i w aplikacji Rozmowy Callback poprzez, którą składa się zamówienie.
Korzystanie z usług z wróżkami nie wymaga zakładania konta ani podawania danych wrażliwych.
Połączenia telefoniczne z Ekspertami na numer 708-577-045 i 708-577-501 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie przy każdym numerze i wynosi 3,69 zł brutto /min)
Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika lub obciąży jego konto w przypadku telefonów bez abonamentowych.
Doradca/wróżka nie widzi numeru telefonu klienta. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy a Państwa numer telefonu bezpieczny nie udostępniamy go nikomu. Serwis jest  skierowany wyłącznie do pełnoletnich użytkowników.

Wróżki z www.tajemnicemagiil.pl są niezależnymi wykonawcami , a ponieważ są niezależnymi wykonawcami, to ani właściciel strony Tajemnice Magii ani jej administrator nie kontroluje jakości, trafności ani dokładności jakichkolwiek porad udzielanych przez wróżki i nie określa, czy jakikolwiek doradca ezoteryczny jest uprawniony do udzielania konkretnych porad, niezależnie od tego, wróżki są prawidłowo sklasyfikowane i sprawdzona jest ich wiedza ezoteryczna i doświadczenie zawodowe by zapewnić porady rzetelne, na najwyższym poziomie.

Polityka Prywatności

1.Polityka prywatności serwisu www. tajemnicemagii.pl
Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług połączeń głosowych z wróżką poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest przedsiębiorca Ezolinia Angela Urszula Janeczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.tajemnicemagii.pl  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
11.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – kontakt do nas znaleźć można w zakładce –WSPÓŁPRACA.

Reklamacje

Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu nie przysługuje Użytkownikowi   w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli:

–  Konsultant wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Konsultanta utraci prawo odstąpienia od umowy. Wróżby są spersonalizowane i wykonywane wyłącznie na zamówienie klienta, który zamawia usługę dzwoniąc na numer Premium czy też zamawiając Callback.

Niewykorzystane środki można wykorzystać u dowolnego konsultanta.

Płatności

Płatności obsługują Firmy :
Płatności z Polski Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. Przebieg transakcji płatniczych jest opisany w osobnym REGULAMINIE na stronie operatora DotPay.
Płatności z zagranicy za pośrednictwem bramki PayPal

W momencie zapłacenia przez klienta za usługę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
WRÓŻKĄ a KLIENTEM. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przez Kodeks Cywilny i regulamin w niniejszym serwisie.
Dane do reklamacji dotyczących bezpośrednio płatności Dotpay Zadzwoń: +48 12 688 26 00

Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Kontakt z pozostałymi partnerami poprzez ich strony lub za naszym pośrednictwem WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Informacje o cookies

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.  W przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika 1 miesiąc, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.  Wyłączenie ciasteczek może powodować błędy w wyświetlaniu się naszej strony.

*Jesteśmy serwisem wróżbiarskim, rozrywkowym dla osób +18 Porady naszych ezoteryków nie zastąpią wizyt/porad u lekarzy, prawników i osób świadczących usługi specjalistyczne.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021r.